PERFORMANCE
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director

μαμά έλα να στολίσουμε


Η performance αναφέρεται στο πνεύμα των Χριστουγέννων και την παιδικότητα που μας κατακλύζει, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Η καλλιτέχνης καλεί τους θεατές να στολίσουν το δέντρο της παιδικής μας ψυχής.
  
Διάρκεια: 30 λεπτά

 


  
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director

like a church

An abandoned mine, an iron construction at different levels.  Looks robust, but when walking into this, rotten timbers leave under your feet.
The artist, climbs up to the highest point and starts turning the pulleys, as she wishes to bring life back on.
Beats metals together, as if in a church, and the belfry is inviting people around, back to this.
A repeated progress smacks of the inverse time, descending from high to low, in an effort to re-operate each point.
 

Duration: 3 hours
  

A red  lake

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
A lake covered red.   Where the metals alter the origin, the taste, the texture, the smell, the water.
The natural landscape is destroyed by human intervention.
At first look, the charm of the beauty, as you walk in this enchanting landscape is outstanding.
But suddenly the truth is manifesting in front of you.
Moonscape…. There, where the artist focuses her attention to give again life and colour to this, using the same damaged material.
Stones watered by the toxic water of the lake. 
 

​Duration: 3 hours
  

Heading 1

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director

SenseSelfEssence

Duration: 1 hour

Αgain

Again, again, again, again ,again and again, again, again and again, again, again, again, again ,again and again, again, again and again and again...

Duration: 1 hour
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director

Again and again this black line

Duration: 1 hour

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director

Αn Act of Memory – Athens/View In and Out

The performance «Anniversary - An Act of Memory» was first held in 2005 by the British artist Monica Ross and then in December 2008, on the occasion of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights drafted by the United Nations in 1948.
In order to create a place of solidarity and respect triggered by the memory of human history, Ross’ work pays a tribute and consists of personal, collective and multilingual recitations of the Articles of the Universal Declaration. Since then, her work has featured several times, even after the death of Ross in 2013.
Without targeting directly to political subtext, but purely human reading, the project highlighted the need and obligation of all of us to educate ourselves on the principles of social equality.
Having as material the articles of the Universal Declaration of Human Rights, spontaneity, physical and verbal expression, action is organized as follows: each participant chooses any articles of the Universal Declaration of Human Rights he/she wishes to memorize them and without any prior preparation, to recite in public, creating a ritual that goes beyond the anonymity of both actors and the public and reaches the limits of the collective brand. Emphasis is given equally to the perfect execution, in listening to the different voices and the importance of keeping constantly in mind the meaning of the articles.
Keeping the same conceptual framework, the performance «Act of Memory - Athens / View In and Out», at a critical time for the country itself but also the world in general, aims to nurse all of us, but also each one separately under the umbrella of past and future time, calling us to a ceremonial union in order to indicate that the exodus from a deadlock is to hope for life and happiness. Hope to something humanly better exists and will always exist as long as Man remembers he is still Human.

Duration: 1 hour
Editorial: Nikoleta Prepi.


 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director

A New Homeland

The artist follows today’s migration problem, as human figures, art material and locations chart the anguished search of "a new homeland".
The action deals with the Greek language which we daily chew and spit, irrespective of our social class level. 


Duration: Half an hour

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director

Anistimi

Writing is nothing else than all the memory of mankind. The tool determines the script and the form blooms.
As the grain of wheat falls into the earth, buried, digested and rot, but still not worn out, and then grows better and more beautiful, so does the dead man's body.  It is buried in the earth and rots, to be resurrected again incorruptible, glorious and eternal as a new spiritual man is born.


Duration: 1 hour
  

You must be ready to burn in your own flame: how can you be born again if you don’t first turn to ashes? Nietzsche (Thus Spoke Zarathustra)

Through this mystic ceremony two selves are unfolded.
The first one is our reflection on the mirror, which is lost under the layers of wax, just like a wish is lost when the candle goes out.
The second one is the real self that through this process of persistence and repetition, reborns redeemed, breaks the world of imagination and reflection in order to illuminate the material world. "You must be ready to burn in your own flame, how can you be born again if you don’t first turn to ashes?"

Duration: 2 hours
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director

A Thorn comes out of a Pomegranate and a Pomegranate out of a Thorn

In this action, the artist handles pomegranate twigs with their spines using her whole body. Despite their aggressive nature and the conflict, harmony prevails all around.
The pomegranate, as a symbol of fertility and rebirth, is given in two different forms: closed (holding life) and open (offering life).
The thorn on the other hand, always causes a feeling of obstacle, difficulty of the first line of defence.
They come in conflict and yet they coexist.
She breaks the pomegranate twigs and each thorn separately in order to overthrow and get familiar with them. She gives them a new form and places them on a red cloth, as an offering to nature. A painful action, the sounds of torturing breaking branches fill the air, persistent in space.


​Duration: 1 hour
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director

The First Stop by Nomades Artcore

Duration: 1 hour

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director

sadness by Nomades Artcore

Duration:1 hour

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director

Great Effort

A goal that is achieved with incredible effort, dedication and persistence.
As soon as the goal is achieved and the way to success is revealed, human vanity ignores and overtakes the goal, and continues its way to mudslinging. Eventually losing the goal ...


​Duration: Half an hour
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director

Let the voice be absent


The artist began this activity in 2013 which is part of her general direction between performance and conceptual art. It is a work in progress, where the artist explores the human behaviours through visual and physical interaction she develops with people.

With her posture she defines her scope in public space, while seeking interpersonal communication. By imposing optical sight she builds communication that does not rely on language but on the power of the gaze. She records in secret while a third person photoshoots from a distance. The world becomes “the monitoring subject ".

In her effort to approach each other as a "silent" transmitter she becomes a receiver of varying reactions. The embarrassment is intense. The other person feels exposed, even threatened, as the line of optical contact tends to be associated with intimacy, immediacy and sympathy. The border between private and public space are "violated". Body distances that are built by everyone to avoid contact are destabilized. In a society that bases its foundation to reason, the relationship that the artist seeks to develop is unfamiliar territory, but not immaterial. The interaction, when reciprocal initiates a connection. Everyone creates a role. Transmitter and receiver influence the emotions and physical states of the converser.

After the action, the recorded material is collected and processed. Audio and photographic documents, along with personal experience, activate three different memory levels. Visual, auditory and sensory-kinetic memory construct the ultimate of interpersonal contact.

«We pass through the disorientating city rapidly, without dropping our blasé front or altering our path through the crowds.» - George Simmel


Duration: 1 month
  

Domination


[All perfectly formed animals are to be divided into three parts, one that by which food is taken in, one that by which excrement is discharged, and the third the region intermediate between them. In the largest animals this latter is called the chest and in the others something corresponding; in some also it is more distinctly marked off than in others. All those also that are capable of progression have additional members subservient to this purpose, by means of which they bear the whole trunk, to wit legs and feet and whatever parts are possessed of the same powers. Now it is evident both by observation and by inference that the source of the nutritive soul is in the midst of the three parts. For many animals, when either part-the head or the receptacle of the food-is cut off, retain life in that member to which the middle remains attached. This can be seen to occur in many insects, e.g. wasps and bees, and many animals also besides insects can, though divided, continue to live by means of the part connected with nutrition...]

Aristoteles on Breath (chapter one, paragraph two).


​​Duration: Half an hour

 1. Managing Director
 2. Managing Director